Schenken

Je kunt de kinderen in Aljamdu helpen door een schenking te doen aan de FUN Foundation. Dit kan eenmalig of periodiek. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat jouw gift toekomt aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de kinderen. Door de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-status van de FUN Foundation is jouw gift tevens fiscaal aftrekbaar.

Eenmalige schenking

Als je een eenmalige schenking wilt doen, dan verwijzen wij je graag naar onze donatiepagina.

Een eenmalige schenking is fiscaal aftrekbaar wanneer het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De FUN Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI);
  • De FUN Foundation levert geen tegenprestatie voor de schenking;
  • Je doet de schenking vrijwillig;
  • Het valt aan te tonen dat de schenking is gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift;
  • Het totale bedrag van de schenking is meer dan het drempelbedrag;
  • Voor de schenking mag men in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Voor gewone schenkingen geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60,-. Het bedrag dat meer is geschonken dan het drempelbedrag, is aftrekbaar.

Het maximum is 10% van het drempelinkomen. Meer aftrekken dan het maximum mag niet.

Periodieke schenking

Wil je ons steunen door jaarlijks, maandelijks of per kwartaal een schenking te doen, dan adviseren wij je om in je eigen bankomgeving een periodieke overschrijving in te stellen ten name van ‘Football Unlimited Netherlands’ met rekeningnummer NL36ABNA0596823355.