Schenken

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Eenmalige schenking

Als je een eenmalige schenking wilt doen, dan verwijzen wij je graag naar onze donatiepagina.

Een eenmalige schenking is fiscaal aftrekbaar wanneer het aan de volgende voorwaarden voldoet:

> De FUN Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI);

> De FUN Foundation levert geen tegenprestatie voor de schenking;

> Je doet de schenking vrijwillig;

> Het valt aan te tonen dat de schenking is gedaan, bijvoorbeeld met een bankafschrift;

> Het totale bedrag van de schenking is meer dan het drempelbedrag;

> Voor de schenking mag men in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Voor gewone schenkingen geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60,-. Het bedrag dat meer is geschonken dan het drempelbedrag, is aftrekbaar.

Het maximum is 10% van het drempelinkomen. Meer aftrekken dan het maximum mag niet.

Periodieke schenking

Wil je ons steunen door jaarlijks, maandelijks of per kwartaal een schenking te doen, dan adviseren wij je om in je eigen bankomgeving een periodieke overschrijving in te stellen ten name van ‘Football Unlimited Netherlands’ met rekeningnummer NL36ABNA0596823355.